Vì sao nên thờ thỉnh tượng Địa Tạng trong mùa vu lan tháng 7 âm lịch?

Mùa Vu Lan là mùa của sự hiếu hạnh đến từ những người con Phật, với mong cầu độ thoát người thân thoát khổ,đọa địa ngục, tiêu trừ tội chướng bệnh tật…Việc thờ thỉnh tượng Ngài Bồ Tát Địa Tạng, quy y , cúng dường chiêm ngưỡng, tô vẽ hình tượng Ngài , đảnh lễ bồ tát sẽ được các lợi ích về báo thân sau :

1. Lợi ích trong cuộc sống hiện tại:
– Những nguyện lớn mau chóng thành tựu.
– Được trí huệ lớn.
– Tiêu Trừ Tai Nạn.
– Thoát Khỏi Hiểm Nguy.
– Tiêu Trừ Tội Chướng, Bệnh Tật.
– Được quỷ thần hộ vệ.
2. Lợi Ích cho kiếp sau:
– Thoát Khỏi Thân Nữ.
– Được Thân Xinh Đẹp.
– Thoát Kiếp Nô Lệ.
3. Lợi ích lúc lâm chung:
Khi người thân sắp mất, chúng ta có thể niệm danh hiệu bồ tát hoặc tụng kinh Địa Tạng, làm nhiều việc thiện cho người đó.
Trong giai đoạn 49 ngày sau khi mất, việc Tụng Kinh Địa Tạng cho vong linh quá cố có thể giúp họ được siêu thoát.
4. Lợi ích với người đã quá vãng
– Siêu Độ vong linh: trong giấc ngủ nếu gặp ma quỷ, người lạ, các sự quái ác… chúng ta có thể chí tâm tụng kinh Địa Tạng.
– Siêu độ, gặp lại người thân quá vãng.

SỰ TÍCH MỤC KIỀN LIÊN CỨU MẸ
Vào thời quá khứ vô số kiếp trước, thuở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Tiền thân của Ngài là một người nữ dòng dõi Bà-la-môn có nhiều phước đức và oai lực. Nhưng mẹ của cô không tin vào nhân quả tội phước, tạo rất nhiều ác nghiệp.

Sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Là người con chí hiếu, cô rất thương nhớ mẹ, và đã làm vô lượng điều lành. Đem công đức ấy hồi hướng cho mẹ, và cầu nguyện đức Phật cứu giúp.

Nhờ các công đức chí thành ấy. Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại đã cho cô biết là mẹ của Cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về cõi trời. Vô cùng hoan hỉ trước tin ấy, cô đã đối trước đức Phật Giác Hoa phát nguyện: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ. Thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.”

Tượng Địa Tạng Bồ Tát gỗ sồi – 28cm
Chất liệu: Gỗ sồi
Kích thước: Tổng thể tượng cao 28cm. Chân đài sen cao 9cm, ngang 14cm, sâu 13cm.
Giá thỉnh: 2.980.000 đ
☑Call: 0932.808.715 – zalo

Tĩnh Tâm Quán là kênh Siêu Thị Online Văn Hóa Phẩm Phật Giáo Uy Tín, với mong muốn đem đến những ấn phẩm Phật giáo đẹp như Tượng Phật A Di Đà, Phật Bổn Sư Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Tây Phương Tam Thánh, Phật Di Lặc đẹp bằng bột đá, gỗ, gốm, đá lưu ly, tượng gốm tử sa, tượng Phật nhập khẩu từ Đài Loan. Tranh lụa Tây Phương Tam Thánh, tranh giấy Liên Trì Hải Hội, Quan Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà tịnh tông, tranh giả cổ…Vật dụng thờ cúng: ly nước cúng Phật, tháp xá lợi thủy tinh cao cấp, đèn led cúng phật in chìm hoa sen, lư hương, bình bông, lư hương, dĩa chưng thủy tinh, nhang trầm hương, đế kê tượng, bàn thờ phật, đèn thờ phật… để shop được phục vụ đúng như lý như pháp, mang lại lợi ích cho nhiều người.

Quý khách có thể tham khảo nhiều mẫu tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương qua đây : http://tinhtamquan.com/dm/tuong-phat/tuong-dia-tang-vuong-bo-tat/

Shop Tĩnh Tâm Quán: Kênh Thỉnh Online Văn Hóa Phẩm Phật Giáo Uy Tín.
Xin thường niệm A Di Đà Phật!
Chúc Quý khách thân tâm an lạc.

Hỗ trợ trực tuyến